Tsukuda Ohashi

Ginza & Tsukiji

Linking Tsukiji to the island of Tsukishima, this was the first bridge to be built over the Sumida-gawa after WWII.