Sheikh Allama Shushtari Shrine

Islamic Shrine in Shushtar

This shrine entombs 20th-century religious scholar Mohammad Taqi 'Allama' Shushtari, one of Shushtar's favourite sons.