Ramanuja Mandapa

Hindu Monument in Mamallapuram (Mahabalipuram)

South of the Raya Gopura the main Mamallapuram Hill path passes the Ramanuja Mandapa.

Advertisement