Ramanuja Mandapa

Hindu Monument in Mamallapuram (Mahabalipuram)

South of the Raya Gopura, the main Mamallapuram Hill path passes the Ramanuja Mandapa.

Advertisement