Hotels

hostel in Vinnytsya

Hostel Na Pestelya 11

  • Private parking
  • Free wifi
hostel in Vinnytsya

Tsentr Hostel

  • Private parking
  • Free wifi
hostel in Vinnytsya

VIN-HOSTEL

  • Free wifi
  • Vending machine (drinks)