Kidepo Valley National Park tours

$7250
10 days
$1650
4 days
$5400
7 days
Multi-day & Extended Tours

4-Day Kidepo Wild Life Safari

$1200
4 days
Private & Custom Tours

Kidepo safari - 5 days

$1563
5 days
Private & Custom Tours

Africas' True Wilderness Safari

$1897
4 days
Cultural & Theme Tours

Ugandan Odyssey

$4491
15 days
$1958
6 days
Cultural & Theme Tours

Wild Kidepo

$2796
5 days
$1200
4 days