Air Tanzania

Airline in Dar es Salaam

Flights linking Dar es Salaam with Kilimanjaro, Songea, Mbeya, Dodoma, Kigoma, Tabora, Mwanza, Bukoba, Mtwara and Zanzibar Island, and also regionally with Comoros.