Air Tanzania

Airline in Dar es Salaam

Flights linking Dar es Salaam with Kilimanjaro, Songea, Mbeya, Dodoma, Kigoma, Tabora, Mwanza, Bukoba, Mtwara and Zanzibar Island, and also regionally with Comoros.

Advertisement