Hotels

hotel in Yuzhno-Sakhalinsk

Pacific Plaza Sakhalin

Lonely Planet reviewed
hotel in Yuzhno-Sakhalinsk

Rubin Hotel

Lonely Planet reviewed
hotel in Yuzhno-Sakhalinsk

Hotel Moneron

Lonely Planet reviewed
hotel in Yuzhno-Sakhalinsk

Gagarin Hotel

Lonely Planet reviewed
apartment in Yuzhno-Sakhalinsk

Apartment on Pobiedy prospiekt 18

apartment in Yuzhno-Sakhalinsk

Apartments at Lenina 329

hotel in Yuzhno-Sakhalinsk

Lenina Hotel

apartment in Yuzhno-Sakhalinsk

Apartment Sakhalin Prokat Service

apartment in Yuzhno-Sakhalinsk

Apartments Lesnoy Dvor

apartment in Yuzhno-Sakhalinsk

Apartment on Vokzalnaya 9