Tượng Phật Di Lặc ngồi dưới gốc Tùng được đầy đủ nhân tình thích. Đây là hình ảnh phong thủy có ý nghĩa là niềm vui và hạnh phúc trung thực. Ngoài ra, hình ảnh cây tùng từ lâu đã là 1 hình ảnh tượng trưng cho bậc quân tử. Đây còn mang ý tức thị trường sinh và sức khỏe. Mình sở hữu tậu được một bài viết sở hữu phổ quát hình ảnh tượng Phật Di Lặc được khiến cho từ đa số chất liệu khác nhau. Phần nhiều hình ảnh đều sắc nét và được tuyển chọn cẩn thận mời Anh chị tham khảo

Popular Topics
Highlights
Recent Activity