Avatar for user خبربان

خبربان

khabarban.com/

وبسایت خبربان، یک موتور جستجوی اخبار ساده است که بصورت لحظه‌ای، اخبار روز را از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری ایران جمع‌آوری کرده و نمایش می‌دهد. خبربان بیش از دویست پایگاه خبری را رصد می‌کند. اخبار جمع‌آوری شده، تحت فرایندهایی اولویت‌سنجی می‌شوند و همواره مهمترین اخبار روز برای کاربران رصد و نمایش داده‌می‌شود.

فرایندهایی که موجب می‌شود یک خبر در سیستم پالایش خبربان مهم ارزیابی شود، ورودی‌هایی متفاوت از سایر خبرخوان‌ها دارد. ما برای اولویت سنجی خبرها، حتی ذائقه کاربران را در فرایندهای تصمیم‌گیری دخیل دانسته‌ایم و کابران، با ورود به هر صفحه از صفحات خبری، با مجموعه‌ای از اخبار روز و مهم مواجه می‌شود.

هیچ‌کدام از فرایندهای اولویت سنجی و پالایش اخبار، انسانی نیستند و همگی توسط هوش مصنوعی انجام می‌گیرد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که خبربان خود نقشی در تولید محتوای خبری ندارد و صرفاً بازنشر دهنده اخبار از خبرگزاری‌های معتبر است.

Popular Topics
Highlights
Recent Activity