Hello

bonjour | bon-zhoor | French

manao ahoana | maa-now aa-hon | Malagasy

Life Expectancy

65 years

Literacy

64.5%

Poverty (<US$2 a day)

92%