Hello

bonjour | bon-zhoor | French

manao ahoana | maa-now aa-hon | Malagasy

Life Expectancy

66 years

Literacy

64.5%

Poverty (<US$ 1.90 a day)

75%