Bus in Watamu

Matatu Stand

Northbound matatus (minibuses) heading for Malindi and beyond.
Bus in Watamu

Matatu Stop

South-bound matatus (minibuses) towards Mombasa.