Tours

$543
4 days
$1033
7 days
$1115
7 days
Multi-day & Extended Tours

Kolsai Lakes 3-Day Group Tour

$390
3 days
Private & Custom Tours

Kolsai Lakes 3-Day Private Tour

$335
3 days
Multi-day & Extended Tours

Golden Ring of Zhetisu 6-Day Group Tour

$690
6 days