Zhansaya Torgovy Tsentr

Bus Station in Taraz

Marshrutkas to Shymkent.

Advertisement