Transportation

Ferry in Rishiri-tō

Oshidomari Port

Ferry in Rebun-tō

Kafuka Port

Ferry in Rishiri-tō

Kutsugata Port