Transportation

Bus in Mt Fuji

Keiō Dentetsu Bus

Direct buses from Shinjuku to Fuji Subaru Line Fifth Station.
Bus in Mt Fuji

Fujikyū Express Bus