Ferry in Halki

Stelios Kazantzidis

Stelios Kazantzidis runs a private charter water-taxi to the port of Skala Kamirou on the west coast of Rhodes, throughout the year. Call to book.