Bus 051 to Bus Terminal A

Bus in Omonia & Exarhia

'Aphetiria' is the name of the stop.

Advertisement