Tourist Information in Lübbenau

Lübbenau Tourist Office

The tourist office is near the baroque Nikolaikirche church in the town centre, about 600m north of the train station.
Tourist Information in Lübben

Lübben Tourist Office

About 1.5km east of the train station via Bahnhofstrasse and Logenstrasse.
Tourist Information in Cottbus

Cottbus Tourist Office