Konso tours

Cultural & Theme Tours

8 Days Omo Valley Tour

$1032
8 days
Multi-day & Extended Tours

7 days Omo Valley, Dorze and Arba Minch

$2300
14 days
Multi-day & Extended Tours

3 days, Arba Minch and Dorze

$1300
3 days
$2126
7 days
Multi-day & Extended Tours

Omo Valley Tribal Tour, 5 days

$1800
7 days
$998
6 days
$958
6 days
Multi-day & Extended Tours

8 Days Omo Valley Tribe Tours

$2199
8 days