Jinka tours

Cultural & Theme Tours

8 Days Omo Valley Tour

$1032
8 days
$2246
21 days
Multi-day & Extended Tours

7 days Omo Valley, Dorze and Arba Minch

$2300
14 days
Cultural & Theme Tours

OMO VALLEY - CULTURAL EXPRESS

$2599
10 days
$2126
7 days
Multi-day & Extended Tours

Omo Valley Tribal Tour, 5 days

$1800
7 days
Multi-day & Extended Tours

3 Days Omo Valley Tours

$430
3 days
$870
6 days
$958
6 days