Allinge-Sandvig in detail

Stats

Population

1600