Hotels

hotel in Tàiyuán

World Trade Hotel Taiyuan

Lonely Planet reviewed
hotel in Tàiyuán

Shanxi Huayuan Hotel

hotel in Tàiyuán

Jiahe Express Hotel

hotel in Tàiyuán

Taiyuan Zodiac Inn

apartment in Tàiyuán

Tai Yuan Hua Lv Apartment