Hotels

in Lónghŭ Shān

Longhushan Lehua Inn

 • Parking
 • 24-hour front desk
in Lónghŭ Shān

Yingtan Pinpinmei Inn

 • Parking
 • Restaurant
in Lónghŭ Shān

Longhushan Dalongmen Inn

 • Parking
 • 24-hour front desk
in Lónghŭ Shān

Longhushan Haoyun Inn

 • Parking
 • Pets allowed
in Lónghŭ Shān

Long Hu Shan Qin Lu He Ping Hostel

 • Parking
 • Free parking
in Lónghŭ Shān

Mount Longhu Qin Lu Long Ping Hostel

 • Parking
 • Free parking
in Lónghŭ Shān

Yingtan Longhushan Express Inn

 • Parking
 • Restaurant
in Lónghŭ Shān

Longhushan YouJian Inn

 • Parking
 • Pets allowed
in Lónghŭ Shān

Yingtan Longhushan Huimin Hostel

 • Parking
 • Restaurant
in Lónghŭ Shān

Yingtan Nanfang Ying Hotel

 • Parking
 • 24-hour front desk