Bus Station in Foshan

Zumiao Bus Station

Buses run hourly between Guangzhou's Guangdong long-distance bus station and Zumiao bus station, a block east of Zumiao metro station.