Trung Tâm Viễn Thông
Ho Chi Minh City

Within 2 Km of Trung Tâm Viễn Thông